Teren intravilan, in suprafata de 50 mp, situat in loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu Mare

Proprietatea SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de acces – 1.330,00 euro + TVA